Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconjneice:
jneice Featured By Owner Apr 19, 2014  Professional Traditional Artist
How about a picture of yourself?
Reply
:iconmadhuchhanda:
Madhuchhanda Featured By Owner Mar 30, 2014  Hobbyist General Artist
Ohhhh.......WOW. You have an awesome gallery...:wow:
Beautiful works.
Reply
:iconrukianakato:
RukiaNakato Featured By Owner Dec 7, 2013  Hobbyist General Artist
Wow your gallery... I don't know what to say, this SO BEAUTIFUL ! All these colours, wow so amazing !
Reply
:iconlilman101:
lilman101 Featured By Owner Mar 12, 2013  Hobbyist General Artist
Blown away. Feels like I have an insight of the inner-workings of organisms and consciousness itself. Keep it up.
Reply
:iconsystem-ed:
System-ED Featured By Owner Jan 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
You are quite the artist.. I am jealous of your Apophysis skills...
Reply
:iconnecopole47:
Necopole47 Featured By Owner Jan 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
Your Gallery is Awesome !
Reply
:iconsymmetrybox:
SymmetryBox Featured By Owner Jan 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thank you :hug:
Reply
:iconnecopole47:
Necopole47 Featured By Owner Jan 10, 2013  Hobbyist Digital Artist
You're welcome
Reply
:iconfractalmonster:
FractalMonster Featured By Owner Jan 8, 2013
:wave: En svensk fraktalartist här :wow: Snyggt galleri du har :clap: Själv sysslar jag med "mandel & julia" typ av fraktaler. Om du vill veta mer om dessa gå till min Självstudiekurs. År du teoretiskt intresserad har du min artikelserie Chaotic series of fractal articles. Allt detta är länkat från min min ocoola svenska portal med länkar till coolare sidor, egna och andras ;)
Reply
:iconsymmetrybox:
SymmetryBox Featured By Owner Jan 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
Wow, säger detsamma! :D Din hemsida verkar väldigt intressant, har länge tänkt fördjupa mig teoretiskt så det blir något att kolla vidare på så fort jag får tid ;) tack så mycket!
Reply
Add a Comment: